Vi bjuder på första leveransen när du registrerar dig på en löpande prenumeration med koden "BLOMBRUKETVÅR"

Så når vi vår vision

Vi är det lilla företag med den stora visionen – att i grunden ändra vårt sätt att konsumera snittblommor.
Idag är Blomburkets klimatpåverkan 46% av det konventionella alternativet, men vår vision är större än så.
Och ju fler vi blir desto högre krav kan vi ställa, häng med på vår resa!

IDAG

Längre hållbarhet

Vårt mål är att erbjuda blombuketter som håller länge, gärna dubbelt så länge som en vanlig bukett. Vi handplockar blommor med lång hållbarhet, kortar ner kedjan och utbildar våra kunder i skötsel för att få ut det mesta av varje blomma. Våra kunder ifrågasätter det traditionella sättet att konsumera snittblommor och har börjat ställa högre krav. Högre krav på kvalitet och högre krav på sig själva att ta hand om sin bukett.

Minskat blomstersvinn

Vår affärsmodell gör att vi kan köpa in lika mycket blommor som ska skickas ut, vilket gör att vi har minimalt svinn. De blommor som ändå blir över torkas eller används på andra sätt i samarbeten med lokala företag. Vi är stolta över vår förmåga att ta tillvara på allt, vad sägs till exempel om en svinn-prenumeration till din restaurang?

Hållbara val

Blombruket strävar efter att endast använda hållbara material och utesluter helt kemikalier och plast. Vår förpackning är tillverkad av 100% återvunnet papper och är helt och hållet anpassad efter vår produkt för att undvika stora emballage. Vi väljer att skicka våra blommor med Post Nord för att undvika halvtomma budbilar eller blombudsleveranser.

Hållbara blommor - om blombruket och vår vision

IMORGON

Idag köper vi in våra blommor från utvalda odlare i Europa samt via blomsterauktionen i Holland. I de flesta fall blir den totala klimatpåverkan som minst när en blomma odlas på en plats med ideala förutsättningar, därför har vi aktivt valt att fortsätta köpa blommor från olika delar av världen. Ju fler vi blir, desto högre krav kan vi ställa och vår målsättning är att 2025 endast samarbeta med odlingar som har höga krav på sociala-, ekonomiska- och ekologiska förhållanden. Minst 30 % av vårt blomsortiment utgöras då av närodlade snittblommor. Vi strävar efter bättre avtal, kortare ledtider och högre kvalitet för att varje år kunna erbjuda våra kunder fler spännande blommor som håller riktigt länge.

Kan ni leverera till mitt postnummer?

© Copyright 2020 Blombruket