Det här är Blombruket

Blombrukets vision är att erbjuda en helt ny blomsterupplevelse och samtidigt bidra till ett mer hållbart sätt att bruka blommor. Vi utmanar det traditionella sättet att sälja och konsumera snittblommor och bygger vår affärsidé på bra magkänsla och på vad kunderna efterfrågar -hemleverans av hållbara, inspirerande blommor som du själv får arrangera i din vas med hjälp av ett recept.

Blombruket strävar efter att endast använda hållbara material och utesluter i största möjliga mån all plast som exempelvis cellofan och oasis. Prenumerationsmodellen gör att vi alltid kan köpa in lika mycket blommor som ska skickas ut, vilket gör att vi har minimalt svinn. 

Blombruket har stora visioner och kommer ständigt att jobba för att förbättra vår verksamhet och produkt. Idag köper vi in våra blommor från auktionen i Holland men har som mål att i framtiden kunna erbjuda dig mer närodlade blommor från utvalda odlingar.

Kontakt oss

Blombruket AB
Instagram: @blombruket
info@blombruket.se
070-48 83 806


Postadress: Järnvägsgatan 7b
Postnr: 392 33 Kalmar
Org.nr: 55917-9567
VAT: SE559217956701